Garáž

Minulost je pouze vzpomínka…

„Minulost je pouze vzpomínka, vzpomínka, která ti v určitý čas udělá radost a v jiný moment rozpláče…“

— Filip Špinka

Servis PORSCHE 944, které bylo registrováno v Praze. Fotografie vznikla na přelomu let 1993/94.

Zdroj: soukromý archiv pana Otamíra Švaňka. Děkuji za sdílení a důvěru.