Důležité informace

Jsme tu už 4 roky!

Drazí přátelé,

dnes, 24. října uplynuly přesně čtyři roky od chvíle, kdy jsem založil projekt 90s CZECH ROADS.

Dovolte mi tímto příspěvekem poděkovat všem lidem, kteří za tu dlouhou dobu přispěli projektu ve formě historických materiálů, nákupem merche či samolepek, nebo se podíleli na našich srazech a to jak statických (Strahov), tak vyjížďkových. Bez vaší pomoci by to skutečně nešlo všechno realizovat a chci, abyste věděli, že si vašeho přínosu velmi vážím.

Za celé ty 4 roky jsme s týmem uspořádali 9 srazů. Publikoval jsem přes 1030 příspěvků s historickými fotografiemi a nespočet dobových videí, strávil jsem stovky (možná už i tisíce) hodin tvořením obsahu projektu, digitalizací materiálů a komunikací s vámi.

V aktivitách projektu hodlám pokračovat i v nadcházejících letech. Těším se nejen na další setkání, ale historické zajímavostí, které s vámi probádám.

Děkuji, že jste s námi.

S přátelským pozdravem,
Patricio | autor projektu 90s CZECH ROADS